m15336465885

安全大事不能忘

今天小朋友们学习了一首安全儿歌,请家长们和小朋友们一起复习巩固一下哦!

      《安全大事不能忘》

        小朋友,想一想,

        安全大事忘没忘。

        过马路,别乱闯,

        走斑马线稳当当。

        煤气泄漏不要慌,

        快快打开门和窗。

        着火时候要报警,

        报警准确地址详。

        离家外出要锁门,

        防盗意识要增强。

        安全话题要常讲,

        安全大事不能忘。

 

评论

热度(2)